Om oss

Fakta om Anton W. Johansen AS

Firma Anton W. Johansen ble etablert som personlig selskap av Anton W. Johansen i 1914. Han avla svennebrev i grovsmedarbeide i 1913. Før etableringen arbeidet han hos sin far, Hans Kr. Johansen, som startet smie i Klevgaten i 1880-årene i Skien.

Anton W. Johansen kjøpte lokalene av sin bror og mor i 1918 i Lundegaten 35, hvor bedriften ennå holder til.

Anton W. Johansens sønn, Hans Kr. Johansen, begynte i firmaet i 1935 og overtok virksomheten i 1969. Firmaet ble omgjort til aksjeselskap i 1982.

I 1994 overtok Jan Fredrik Johansen alle aksjene og bygningene.

Anton W. Johansen AS driver mekanisk verksted, smie og gjerdemontering.

I 2013 ble Finn S. Johannessen medeier i firmaet og ansatt som daglig leder.

 

gammelt

Anton W. Johansen AS er et gammelt firma. På bildet står Hans Kristian Johansen (til venstre) og Anton W. Johansen (helt til høyre) sammen med medarbeiderne Leif Flathus, Gunnar Eide og kunden Hans Johansen.

Anton W. Johansen er sønn av firmaets grunnlegger. I dag er femte generasjon Johansen aktiv i virksomheten.

sveising 01

Øyvind Johansen er femte generasjon i firmaet. Her er han i gang med en sveisejobb.